НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Актуално
Предстоящо

Асоциацията

Уважаеми колеги,

Ръководствата на Медицински университет – Варна и
Българско дружество по мануална медицина
Имаме удоволствието да Ви поканим на форума"Ден на Мануалната Медицина"
на 24.10.2015 в УМБАЛ Света Марина – Варна.

Гост лектор ще бъде  д-р Симон Вулфсонс,
Президент на FIMM и на Израелско дружество по Мануална Медицина.

На участниците ще бъдат издадени сертификати от МУ-Варна и БДММ.
БДММ ще допълни програмата с лекция и  демонстрация на тема "Мануално-терапевтичен подход при болка в областта на раменния комплекс".
Ще бъде проведена организационна среща на БДММ за информиране на членовете на дружеството за новините от FIMM и ESSOMM, чийто член сме от м.юни 2015г.

доц. д-р. И. Тодоров, д.м., секретар на БДММ

 


 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

На този линк може да се информирате по-подробно за събитието

http://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/nacionalna-konferenciya-na-tema-medicinskata-rehabilitaciya-zadlzhitelen-etap-v

 


 


Анкета на ESPRM MusculoSkeletal Disorders RC

 

Уважаеми колеги,

Към националните делегати в ESPRM е постъпило искане за разпространение на анкетно проучване по въпросите на „Подхода на специалистите по Физикална и рехабилитационна медицина в Европа към болката в кръста“. Молим, за вашата активност в попълване на анкетата на Комитета за изследване на мускуло-скелетни заболявания на Европейската Асоциация по ФРМ. Формата е пригодена за директно индивидуално попълване и он-лайн изпращане към организаторите.

Благодарим за сътрудничеството ви.

“The Approach of Physiatrists for Low Back Pain across Europe" Survey

on behalf of ESPRM MusculoSkeletal Disorders Research Committee.

https://tr.surveymonkey.com/s/RR83GCY


 

Асоциацията е неправителствена организация от доброволно сдружени лекари-специалисти по физикална медицина и рехабилитация, формирана като юридическо лице с нестопанска цел през 2001 г., което изпълнява следните задачи:
 • Развитие на здравеопазването в областта на профилактиката, терапията и рехабилитацията с естествени и преформирани физикални фактори

 • Подпомагане професионалната и личностна реализация на лекарите-специалисти по физикална медицина и рехабилитация

 • Защита на професионалните интереси на лекарите-специалисти по физикална медицина и рехабилитация

 • Подпомагане развитието на балнеологията, климатологията, международния туризъм в насока профилактика, терапия и рехабилитация

 • Подпомагане лечението и социалната интеграция на инвалидизираните лица

 • Подобряване на обучението на специалистите и специализантите поп физикална медицина и рехабилитация чрез провеждане на курсове, семинари, набиране и предоставяне на информация за най-новите методики в областта на физикалната медицина от национален и международен мащаб

 • Организиране отпечатването на брошури, бюлетини и списание за подпомагане актуализирането на физиопрофилактиката, физикалната терапия и рехабилитацията на социално значимите заболявания

 • Сключване на договори и възлагане на членовете на сдружението :
  • Проучването на нови генератори за преформирани фактори и други лечебни средства
  • Изработване на нови рехабилитационни програми и тяхното внедряване
  • Извършване на експертни оценки на минерални води
  • Даване на мнения при изработването на проекти за изграждане и реконструкция на балнеоложки и климатични обекти

 

За контакти: office@bgsprm.com